Měřicí stanice pro kontrolu polotovarů a dokončených synchronních kroužků

Měřicí stanice je rám z Al-profilů, ve kterém je uloženo sedm měřicích stativů. Jednotlivá měření probíhají podle druhu kroužku. V prvním stativu je kontrolováno provedení vnitřního kuželu vnořením kalibru dovnitř kroužku. Pomocí druhého dynamického stativu se měří profil vnitřního povrchu kroužku včetně parametrů vnitřního závitu. Ve třetím a čtvrtém stativu se měří vnější průměry definovaných ploch kroužků.
Pátý stativ slouží k dynamickému měření za rotace. Měření probíhá pomocí radiálních a axiálních dotyků s pneumatickým ovládáním přísuvu do měřicí polohy. Do šestého a sedmého stativu je kroužek založen na odměřovaný rotační unášeč s kuželovou plochou. Okolo upínače jsou rozmístěny tři soustavy radiálních a dvou axiálních snímacích dotyků, opět s pneumatickým ovládáním přísuvu do záběru.
Parametry vloženého kroužku jsou postupně odměřeny po vložení do jednotlivých měřicích stativů a jsou vyhodnoceny jak jednotlivě, tak je nakonec stanovena celková kvalita vloženého kroužku. Odměřené hodnoty jsou ukládány do databáze programu pro statistické vyhodnocení.

 

Celkový pohled
AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz