O společnosti

Historie vzniku a popis firmy

Společnost AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o. Praha vznikla v roce 1992 převážně z odborníků na strojní konstrukce a počítačové řízení z Výzkumného ústavu obráběcích strojů.
Od svého vzniku společnost AMS zaujala pevné místo na trhu měřicích přístrojů a zařízení v oborech měření a automatizace v průmyslu. Těžištěm naší činnosti jsou zakázková speciální zařízení, zejména pak v oboru měřicí a automatizační techniky pro strojírenskou výrobu. Našimi zaměstnanci a spolupracovníky jsou vysoce kvalifikovaní konstruktéři elektroniky, programátoři a konstruktéři strojní mechaniky se znalostí problematiky strojírenské výroby, kteří jsou schopni prakticky řešit široké spektrum úloh tohoto oboru.
Společnost AMS soustavně sleduje nejnovější trendy v této oblasti a aplikuje je ve shodě s požadavky, možnostmi a s úrovní našich partnerů. Ke konkrétním úlohám přistupujeme s cílem dosáhnout maximální technické úrovně provedeného řešení s minimálními potřebnými náklady. Zpřístupňujeme aktuální měřicí a automatizační technologie, v dnešní době tak nezbytné, i kapitálově méně silným zákazníkům.
Maximální spolehlivosti a užitné hodnoty svých výrobků společnost AMS dosahuje používáním špičkových domácích i zahraničních komponentů.

Obory působnosti firmy AMS s.r.o. Praha
Měřicí stanice pro kontrolu úchylek tvaru a polohy součástí v oblasti střední a hromadné výroby v automobilovém průmyslu, zbrojním průmyslu, výrobě kolejových vozidel, výrobě ložisek, výrobě nástrojů, šroubárnách apod.
Modernizace a opravy jednoúčelových strojů, včetně počítačového řízení a vývoje speciálního programového vybavení.
Návrh a výroba speciálních elektronických měřicích přístrojů.
Opravy elektroniky obráběcích a jiných strojů.
Stavby měřicích počítačových zařízení a jejich sdružování do sítí.
Informační systémy pro řízení údržby, sledování prostojů, sledování spotřeby procesních náplní atd.
Firma AMS úspěšně dodává měřicí přístroje výrobcům, kteří budují systém sledování jakosti výroby ISO.

Firma AMS již dodala či vyrobila pro potřeby průmyslu například :

Měřicí stanice pro kontrolu rozměrů a geometrických parametrů
- automobilových ventilů
- ozubených kol
- synchronů převodovek
- profilu válců válcovacích stolic
- nástrojových stopek
- rámů pistolí
- ložiskových kroužků
- kompletních ložisek
- profilu plochy pístních kroužků
- geometrie fréz po přeostření

Speciální kontrolní zařízení
- pro ultrazvukovou nedestruktivní kontrolu kvality pájení lamel elektromotorů
- manipulátor pro rentgenovou kontrolu vahadel
- pro kontrolu průsvitu pístních kroužků (optická kontrola průsvitu v kalibru)
- pro měření síly pístních kroužků

Jednoúčelové stroje
- pro vyhledávání trhlin v tyčích řízení
- pro měření tvaru prohnutí automobilových skel
- pro měření tloušťky laku
- pro dlouhodobé zkoušky palivových čerpadel
- pro testování stěračových motorků
- pro zkoušky automobilových převodovek

Speciální elektronické měřicí přístroje
- programovatelný délkoměr pro rozměrovou kontrolu
- provozní měřicí přístroj pro měření otáček a frekvence turbín
- polní palubní počítač k měření spotřeby a dávkování postřiků a hnojiv
- měřicí převodník otáček podavačů uhlí
- regulátor letištních zdrojů konstantního proudu 4-32 kW
- zařízení pro kontrolu přesnosti číselníkových úchylkoměrů
- zařízení pro měření rychlosti posuvů na obráběcích strojích

Opravy a výměny řídicích systémů
- elektrochemického zahlubovacího stroje
- kalicího automatu na kalení ventilů
- parní turbíny 25 MW
- kovacího lisu Languepin
- střihacího centra NOKIA
- automatické dělicí pily na kov KALTENBACH
- děrovače potrubních přírub ZV
- nůžek a ohraňovacích lisů SAFAN
- stroje na třídění pružin PROBAT
- stroje pro vlepování pouzder tachometrů

Modernizace měřicích strojů a přístrojů
- digitalizace a datový výstup tvrdoměrů
- digitalizace a grafický výstup trhacího stroje
- digitalizace stroje pro měření ozubení MAAG

Speciální zařízení
- datové sítě měřicích stanic pro sběr dat ke zpracování v systému ISO 9000 na nadřízeném počítači
- datová síť pro řízení toku a sledování kvality výroby převodovek
- zakázkové přístroje na bázi procesoru 8051 a jeho klonů
- stavby inteligentních elektrorozváděčů
- malosériová výroba elektronických podsestav

Informační systémy
- informační systém řízení údržby
- systém pro sledování prostojů strojů
- systém pro sledování spotřeby provozních náplní na výrobních strojích

AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz