Digitalizace tvrdoměru pro lokální sítě SPC

Pomocí kompaktního měřicího systému AMS AS2 je provedena digitalizace tvrdoměru Škoda RB-1 či Kabid-Press typ KB1500 a podobných. Tvrdost je měřena v jednotkách HRC, HRA a HRB. Je zachována ruční obsluha, obsluha je naváděna pomocí hlášení na displeji přístroje. Naměřené hodnoty je možné zpracovávat v systému SPC pomocí sběrné datové sítě.

 

Kontrolované parametry :

Tvrdost zakalení v jednotkách HRC, HRA, HRB měřená na stávajících tvrdoměrech typu škoda RB-1 a polských tvrdoměrech Kabid-Press typ KB1500. Naměřené hodnoty lze zpracovávat v systému SPC pomocí sběrné datové sítě.

Způsob měření :

Způsob měření i pracovní postup zůstávají beze změny. Zařízení akusticky signalizuje jednotlivé fáze měření - dosažení požadovaného předpětí, konec měření. Naměřené výsledné hodnoty se zobrazují na displeji připojené elektroniky AMS AS-2. Pomocí lokální sběrné sítě AMS mohou být jednotlivá pracoviště propojena s nadřízeným počítačem, kde se všechny naměřené výsledky zpracovávají pomocí statistického programu podle normy ISO 9000.

Čas cyklu a přesnost měření :

Doba jednoho měření a vyhodnocení se nezmění proti měření klasickým způsobem.
Opakovatelnost vyhodnocení změřených hodnot tvrdosti nepřesáhne 2% měřeného rozsahu.

 

Celkový pohled na tvrdoměr
AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz