IS řízení činnosti údržby

Tento informační systém zajišťuje předávání a zpracování důležitých informací v procesu plánované i aktuální údržby v podniku. Systém je tvořen technickým a programovým vybavením, které realizuje jednoduché zadání požadavku na zásah údržby na operátorských panelech, přivolávání údržby pomocí SMS zpráv a sběr dat a jejich databázové zpracování a zobrazení v síti počítačů uživatelů. Údržba i výroba jsou tak neustále informovány o servisních pracích, příčinách poruch, postupu jejich řešení a případně vzniklých prostojích na opravovaných zařízeních. Bylo již realizováno ve ŠKODA AUTO a.s, závod VA.

 

Stacionární terminál AMS PT-1

 

Základní součásti systému ISÚ:

 

Pro potřeby systému ISÚ jsou všechny stroje označeny štítky s čárovým kódem stroje, přičemž jeden štítek je vždy na stroji připevněn a jeden je možné sejmout a použít například pro hlášení závady u stacionárního terminálu AMS PT-1/B.
Pracovníci ve výrobě a pracovníci údržby jsou také vybaveni štítky s ČK s osobním číslem. Pomocí těchto štítků je možné pohodlně provádět identifikaci osob v systému ISÚ (zadání osobního čísla) na stacionárních terminálech AMS PT-1/B nebo pomocí přenosných terminálů ZEBEX.

Popis činnosti systému ISÚ:

Následující popis pro jednoduchost popisuje průběh řešení aktuálně vzniklé závady, tedy neplánovaný servisní zákrok. V systému je samozřejmě možné zavádět plánované servisní zásahy, periodickou údržbu, profylaktické kontroly a měření strojů atd. Aktuálně vzniklé závady s požadavkem na okamžité řešení mají však samozřejmě nejvyšší prioritu, neboť v důsledku těchto závad vzniká zpravidla okamžitě na výrobním zařízení prostoj a ten je třeba minimalizovat.
Standardní průběh vzniku a řešení závady na zařízení (stroji) je následující :

 

Informace v databázi ISÚ mohou pomocí příslušného programu využívat jednak pracovníci údržby a její vedení, jednak také pracovníci výroby (například mistři) pro sledování aktuálního stavu řešení již nahlášených závad a podobně. Tyto informace slouží také pro sledování průběhu servisních zásahů a zjištění případného přerušení řešení závady a její příčiny. Obecně systém ISÚ přispívá k zvýšení efektivnosti a rychlosti řešení závad a práce údržby a také k zjednodušení její práce při automatickém sledování řešení všech plánovaných i neplánovaných činností.

AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz