Kontrola izolačního stavu pomocných kontaktů stykače vysokým napětím

Poloautomatický tester izolačního stavu pomocných kontaktů stykače vysokým napětím. Řídicí systém na bázi PC, testování pomocí vysokonapěťového testeru HA2200D

Aplikace :


Při současné produkci více různých typů pomocných kontaktů a potřebě jejich průběžného testování je u tohoto testeru požadováno zejména jednoduché a co nejrychlejší přezbrojení na jiný typ kontrolovaného kontaktu, vlastní rychlost testu není vzhledem k odběrovému charakteru zkoušek kritická.
Řídicí systém je na bázi PC, SW je v prostředí Windows. Zařízení obsahuje databáze vyráběných pomocných kontaktů, konfigurace měření včetně přípustných hodnot, archivaci provedených měření a chybových stavů.
Počítačové řízení tak umožňuje vést 100% dokumentaci o výrobě a tím zapojení do systému SPC a SQC.
Přístroj HA2200D se nastavuje přes rozhraní RS232 a ovládá se binárními vstupy a výstupy. Načítání vstupních parametrů (dávek) je pomocí čtečky čárového kódu.

Pracoviště obsluhy VN testeru
AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz