Automatická stanice pro detekci povrchových trhlin tyčí řízení automobilů

Automatická stanice je tvořena z rámu ze svařovaných ocelových profilů, kontrolní sekce a příslušné mechaniky pro vstupní a výstupní manipulaci. Kontrolované tyče řízení jsou odebírány manipulátorem ze vstupního zásobníku, přesunuty do upínače a roztočeny. Následuje nedestruktivní defektoskopická kontrola přítomnosti trhlin metodou vířivých proudů přístrojem Eddydector IBG. Jedna měřicí sonda kontroluje povrch kulovité hlavy tyče. Další dvě sondy kontrolují šablonou definovaná místa podél tyče řízení. Šablona nastavuje vzdálenost sond od povrchu tyče a zároveň pomocí indukčních spínačů určuje zóny, ve kterých probíhá měření. Po ukončení měření jsou tyče řízení manipulátorem přesouvány do výstupních zásobníků pro dobré a vadné kusy. Takt stanice je pod 10 sec. Stanice je vybavena síťovým rozhraním Ethernet pro připojení do vnitropodnikové sítě LAN.

Vyhodnocovací elektronika zařízení
AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz