Měřicí automat pro kontrolu kuličkových ložisek po montáži

Automatická měřicí stanice slouží ke kontrole radiální vůle a axiální vzdálenosti čel kroužků ložiska za rotace pod zatížením definovanou silou. Zkoušené jednořadé radiální ložisko je ze vstupního zásobníku, upraveného pro průběžné doplňování, převzato krokovacím dopravníkem. V následujících dvou pozicích probíhá měření axiální vzdálenosti za rotace při předepsaném obousměrném axiálním zatížení. Na další pozici je ložisku změřena dynamická radiální vůle. Přes pás třídicího dopravníku je vytříděno podle případně zjištěné vady do jedné z programově volitelných posic výstupního zásobníku. V nosném stole z Al-profilů je zabudována kompletní měřicí stanice včetně řídicího systému a části elektrického rozváděče. Měřicí zařízení umožňuje i provedení měření mimo pořadí, tedy prioritní vložení měřeného kusu před frontu kusů ve vstupním zásobníku.

 

Celkový pohled

 

AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Bystrá 2430/12, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika
GPS: 50°6'50.723"N, 14°36'4.262"E
Ústředna: +420 281 045 750
E-mail: ams@amspraha.cz